• Gıda güvenliği ve hijyen konusunda hizmet içi eğitimleri aralıksız sürdürmek.
  • Personele yönelik sağlık denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirmek.
  • Çalışanların motivasyon ve uyumlarını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
  • Kurum kültürü oluşturmak ve çalışanlar arası sosyal dayanışmayı kuvvetlendirmek.