• Ham maddede temininden üretime, bütün süreci sürekli kontrol ve denetim altında tutmak.
  • Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi olmak.
  • Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ürün yelpazesini genişletmek.
  • Üretim sürecinin ve ortamının sürekli hijyenik olmasını sağlamak.
  • Standartları kontrol altında tutmak.